Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลชนแดน
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล..
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน * เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชนแดน...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์มุงด้วยเมทัลซีท ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลชนแดน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์มุงด้วยเมทัลซีท
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดนเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารดับเพลิงเทศบาลตำบลชนแดน
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน ...
  ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved