Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
 
หัวข้อข่าว : ประกาศเทศบาลตำบลชนแดน เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบ้านอาจารย์ฉลอง
 
  วันที่ประกาศ : 20.04.17  
     
  รายละเอียด :  
 
ด้วยเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบ้านอาจารย์ฉลอง แผนจันทร์ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมยกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 157 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชนแดนกำหนด
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved