Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
14.11.19  
โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ chondaen run together 2020  
โครงการเดิน - วิ่ง เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ chondaen run together 2020 มอบให้กับโรงพยาบาลชนแดน และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี เทศบาลตำบลชนแดน....  
อ่านต่อ  
12.11.19  
จิตอาสา เก็บกระทงคืนพื้นที่ให้กับวัด  
จิตอาสา เก็บกระทงคืนพื้นที่ให้กับวัด หลังจากการจัดงานประเพณีลอยกระทง...  
อ่านต่อ  
11.11.19  
งานประเพณีลอกระทง อัญเชิญพระประทีป ถวายหลวงพ่อทบ ปี 2562  
งานประเพณีลอกระทง อัญเชิญพระประทีป ถวายหลวงพ่อทบ ปี 2562...  
อ่านต่อ  
30.10.19  
ภาระกิจ ครั้งที่ 3 รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ  
รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ถนนเส้นหลัก ชุมชนที่ 1,7,8 ถนนชมฐีระเวชตั้งแต่หน้าธนาคารออมสิน.......  
อ่านต่อ  
28.10.19  
#ภาระกิจ. ครั้งที่2 รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ  
#ภาระกิจ. ครั้งที่2 รณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ .  
อ่านต่อ  
 
1 2 3
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved