Webmaster | Home
     
 
  สำนักปลัด
    กองการศึกษา
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองสวัสดิการและสังคม
    สถานธนานุบาลเทศบาล
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
 
  ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลชุมชน
    แผนที่เขตเทศบาล
    ภูมิปัญาท้องถิ่น

แหล่งท่องเที่ยวชนแดน

   


แผ่นที่เส้นทางแข่งว่ายน้ำ

   
 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM )
 
   
 
  ทะเบียนองค์ความรู้

ดาวโหลด

-นวัตกรรมการบริหารองค์กร...องค์กรแห่งการเรียนรู้ pdf
-เรียนรู้ค่านิยมของข้าราชการยุคใหม่ pdf
-หมุนเวียนเรียนงานในองค์กร pdf
-7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน pdf
-7 อุปนิสัย ของนักบริหารระดับแนวหน้า pdf
-การทำงานกับความเครียด pdf
-การประชุมที่ได้ผล pdf
-การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล pdf
-เคล็ดลับช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน pdf
-จัดออฟฟิศให้คนเป็นศูนย์กลาง pdf
-ปัญหาการบริหารคนที่ถูกมองข้าม(มานาน) pdf
-พนักงานใหม่ เป็นแพะจริงหรือ pdf
-มองมุมใหม่-กฎแห่งสมอง pdf
   
   
   
   
   
   
   
 
 
พระครูวิชิตพัชราจารย์
 
 
นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ  
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน
333 ม.4 ถ.เทศบาล2 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
Copyrights 2008 ++ www.chondaen.org ++ All Right reserved