ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-5676-1324 ต่อ 110 โทรสาร 0-5676-1111
   
ข้อมูลทั่วไป คลิกรายละเอียด
   
คำขวัญ ฉลาดเล่น ฉลาดคิด พัฒนาชีวิต เด็กยุคใหม
   
วิสัยทัศน์ เด็กมีความพร้อม ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม ชุมชน
เกื้อหนุน ทุกคนภาคภูมิใจ
   
ข่าวและกิจกรรม  
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชนแดน
ดูภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555
ดูภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมทัศนศึกษาวัดพุทธบาทชนแดน
ดูภาพกิจกรรม
   
เทศบาลตำบลชนแดน ร่วมกับ โรงพยาบาลชนแดน
ตรวจสุขภาพปากและฟันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2555
ดูภาพกิจกรรม